April 5

0 comments

Welke gebeurtenis heeft de grootste impact gemaakt op je leven?

Was dit een ontmoeting met iemand?
Was dat een specifieke gebeurtenis?
Waarschijnlijk weet je nog precies met wie wat en waar dit plaats vond.

Elke persoon hier op aarde maakt dingen mee. Dit kunnen kleine gebeurtenissen zijn, maar ook de hele grote. En dit kan positief zijn, maar ook negatief.Wanneer er belangrijke gebeurtenis plaatsvindt dan staan al je zintuigen op scherp. Door die scherpheid wordt dit verankert in je lijf en daarmee (tijdelijk?) in je leven.Dus het is heel logisch dat dit een belangrijk thema in je leven kan worden en daarmee vaak weer terug komt qua gevoel, emotie en dus impact.

Dat er gebeurtenissen zijn kun je niet omheen. De vraag is alleen: Hoe ga jij ermee om?


Tags

ervaring, impact, verandering, wk14


You may also like

Bezieling

Bezieling
Leave a Repl​​​​​y
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}