May 31

1 comments

Wat is de laatste activiteit die je hebt gedaan met je geliefde of zeer goede vriend(in)?

Verheug, ervaar, herinner (vooraf, tijdens, achteraf)


Tags

doen, leven, samen, wk22


You may also like

De oorzaak van miscommunicatie – Lichaamshouding

Brandpunt? Focus!

Leave a Repl​​​​​y
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Direct Your Visitors to a Clear Action at the Bottom of the Page